آخرین اخبار شبکه بهداشت ودرمان شهرستان آبیک
برگزاری دوره اموزشی بهگر در شهرستان آبیک

1398/10/1 يكشنبه

در راستای اهداف بهداشت حرفه ای و ایجاد تشکیلات بهداشتی متناسب در کارگاهها و صنایع مشمول(با بعد شاغلین49-20) از نهم آذر ماه سال جاری دوره اموزشی 120 ساعته تربیت بهگر با حضور منتخبین بهگر در سالن اجتماعات شبکه بهداشت ودرمان شهرستان ابیک برگزار و به اتمام رسید.

این دوره با هدف حفظ و صیانت از نیروی کار، ارتقائ سطح سلامت کارگران وپیشگیری از بیماریهای شغلی و از کار افتادگی زودرس آنان در اثر بروز حوادث و سوانح در محیط کار برگزار مطالبی چون اهم علوم مختلف بهداشتی از جمله بهداشت حرفه ای، کمک های اولیه، بیماریهای واگیر و غیر واگیر، اصول بهداشت محیط، ایمنی وحفاظت فنی، تغذیه، سلامت خانواده و روان به حاضران تدریس شد.

نامبردگان پس از آموزش در محل کار خود با حفظ سمت اولیه، در ایستگاه بهگر به ارائه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی و با محوریت آموزش موازین بهداشت حرفه ای شاغلین و کمکهای اولیه به مصدومین حوادث و سوانح شغلی نقش پر رنگ تری ایفا خواهند نمود.

 
امتیاز دهی