آخرین اخبار شبکه بهداشت ودرمان شهرستان آبیک
تمرین استخراج اطلاعات مناطق آسیب دیده در زمان وقوع بلایا در آبیک برگزار شد

1398/7/23 سه‌شنبه

تمرین استخراج اطلاعات مناطق آسیب دیده در زمان وقوع بلایا در آبیک برگزار شد

پیشگیری از خطرات جدید و کاهش خطر بلایا از طریق اجرای اقدامات یکپارچه و فراگیر اقتصادی، ساختاری، قانونی، اجتماعی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و تربیتی، زیست محیطی، فناوری، سیاسی و نهادی انجام گیرد تا مواجهه با مخاطرات و آسیب پذیری در برابر بلایا را کاهش داده و آمادگی برای پاسخگویی و بازیابی پس از حوادث و تاب آوری در برابر بلایا را افزایش دهد.

به مناسبت 20 مهر ماه، روز جهانی کاهش اثرات بلایای طبیعی، شبکه  بهداشت و درمان شهرستان آبیک، تمرین دورمیزی استخراج اطلاعات مناطق آسیب دیده و تهیه فهرست اقلام مورد نیاز با استفاده از سامانه های موجود را توسط واحد مدیریت خطر بلایا و حوادث مرکز بهداشت آبیک و با حضور مدیر گروه مدیریت خطر بلایا و حوادث مرکز بهداشت استان و معاون بهداشتی شبکه و جمعی از مسؤولان واحدهای مرکز بهداشت و کارشناسان مربوطه برای سنجش میزان آمادگی واحد های تخصصی مرکز بهداشت، برگزار کرد.

این تمرین، روز 21 مهر 1398 در اتاق جلسات مرکز بهداشت شهرستان آبیک برگزار شد.

 
امتیاز دهی