آخرین اخبار شبکه بهداشت ودرمان شهرستان آبیک
قطع شدن آب، نتوانست خدمت رسانی بیمارستان شهدا آبیک را متوقف کند

1398/7/25 پنجشنبه

قطع شدن آب، نتوانست خدمت رسانی بیمارستان شهدا آبیک را متوقف کند

به نقل از روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان آبیک: در بررسی میزان تاب آوری بیمارستان شهدا آبیک در زمینه قطع شدن آب در شرایط اضطراری، جدا از اینکه نواقص سیستم آبرسانی بیمارستان کشف شد؛ میزان تاب آوری این واحد درمانی، قابل قبول ارزیابی شد.

مهندس محرم چگینی مسئوول EOC  بیمارستان با اذعان به اینکه مقاومت مراکز حیاتی، بویژه مراکز درمانی و بهداشتی، در کاهش آسیب پذیری و استمرار ارائه خدمات سلامت در شرایط اضطراری، بسیار با اهمیت است، اظهار کرد: به همین منظور، روز 22 مهر 1398 بررسی میزان تاب آوری بیمارستان شهدا آبیک، به وسیله تمرین عملی قطع آب، توسط کمیته بحران بیمارستان، برنامه ریزی و اجرا شد.

 
امتیاز دهی