اخبار
جمع آوری بیش از 30 قلم مواد نیروزای غیر مجاز از سطح باشگاههای بدنسازی...
رئیس هیئت پزشکی ورزشی شهرستان آبیک از جمع آوری مقدار فراوانی موادنیروزا و داروی های غیر مجاز در بازرسی از باشگاه های بدنسازی و آمادگی جسمانی شهر آبیک خبرداد.
دکتر محسن چیت سازان دراین باره گفت: در بازرسی و بازدید سرزده از باشگاه های بدنسازی شهر که توسط کارشناسان اداره ورزش وجوانان و هیئت پزشکی ورزشی صورت گرفت، مقادیر قابل توجه داروی غیرمجاز و موادنیروزا کشف و ضبط شد.
وی این بازدید را در راستای بررسی بیمه ورزشکاران و همچنین نظارت بر مصرف مواد نیرو زا و بحث دوپینگ اعلام کرد وگفت: باشگاه ها و مراکز ورزشی باید قوانین و دستورالعمل های بهداشتی و امنیتی را رعایت نمایند و از عرضه و فروش مواد نیروزا و داروهای غیرمجاز خودداری نمایند.
مدیر شبکه بهداشت ودرمان شهرستان آبیک اظهار نمود: در این بازدید مشترک 32 قلم انواع پودرکراتین ، قرص و آمپول نیروزا که به صورت غیر مجاز در سطح باشگاهها مورد استفاده قرار میگرفت ، توقیف و در مرحله انجام اقدامات قانونی قرار گرفت.
دکتر چیت سازان افزود: در پایان بازدید از هر باشگاه ، تذکرات و آموزشهای لازم توسط کارشناسان مربوطه در خصوص اهمیت بیمه ورزشی و عدم استفاده از مواد نیرو زای غیر مجاز به باشگاه داران ارائه گردید.
وی در پایان با اشاره اهمیت بسیار زیاد بیمه ورزشی خاطر نشان کرد: استفاده از پودرها و مواد نیروزا غیر مجاز در طولانی مدت موجب به خطر افتادن سلامت ورزشکارن و بروز بیماریهایی چون نارسایی کبد و کلیه ، فشار خون و انواع سرطانها میشود.