مرکز بهداشت شهرستان
تماس با اداره عمومی
تماس با اداره عمومی
ادارهعمومی شبکه بهداشت و درمان آبیک همه روزه از ساعت 12-8 آماده پاسخگویی به سوالات ودریافت پیشنهادات شما عزیزان می باشد .
شماره تماس : 32829338-028

پست الکترونیکی :  
abyek_pr@qums.ac.ir