نرم افزار
 
آشنایی با ADOBE READER
آشنایی با ACCESS
آموزشWORD
آموزش فتو شاپ
آموزش نرم افزار CLON CD