رئیس مرکز بهداشت شهرستان
    نام و نام خانوادگی:   محمد بابائی
    سمت:    معاون بهداشتی شبکه و رئیس مرکز بهداشت شهرستان  
    مدرک تحصیلی:    کارشناسی 
    رشته تحصیلی:    بهداشت عمومی
    پست الکترونیک:   abyek_pr@qums.ac.ir            
    شماره تماس:    02832899192
برای دریافت رزومه کامل ایشان اینجا کلیک کنید.