رئیس مرکز بهداشت شهرستان


مهندس محمد بابائی معاون بهداشتی شبکه و رئیس مرکز بهداشت شهرستان
دارای مدرک لیسانس بهداشت عمومی

برای دریافت رزومه کامل ایشان
اینجاکلیک کنید.


 تلفن تماس : 02832899192
  پست الکترونیکی : abyek_pr@qums.ac.ir