توضیحات
 

آقای رضا اسدی
 
سمت :کارشناس مسئول واحد
 
مدرک :کارشناس بهداشت حرفه ای


آقای مهندس جعفر نوعی

 
سمت : کارشناس واحد

مدرک
:لیسانس بهداشت محیط

خانم لیلا دلداده
سمت :کارشناس واحد
مدرک :کارشناس بهداشت محیط

خانم رقیه بهرامی
سمت :کارشناس واحد
مدرک :کارشناس بهداشت محیط

تاریخچه بهداشت محیطتا اواخر دوران قاجار هیچگونه نشانه ای از تشکیلات منظم و قانونی برای مدیریت امر بهداشت و درمان مملکت در دست نیست . اولین قدم در راه تشکیل یک مرجع قانونی برای رسیدگی به سلامت مردم در کشور با تشکیل شورایی به نام هیئت صحیه ( مجلس صحیه ) درمحل دار الفنون برداشته شد و در سال 1300 وزارتخانه جدیدی به نام وزارت صحیه و فواید عامه تاسیس و در سال 1320وزارت بهداری با تشکیلات جدید شروع به کار کرد . مهندسی بهداشت از سال 1331 تا سال 1335 غالبا״ به صورت تیمی مرکب از مهندسین کادر ستادی وزارتخانه در نقاط مختلف کشور فعالیت داشته اند . وظایف آنها علاوه بر تهیه دستوالعمل ها و فرمهایی در زمینه مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذایی و اماکن عمومی ،‌ مبارزه با حشرات و جوندگان ، دفع فضولات جامد ،‌ بهسازی منابع آب و طراحی نقشه های تیپ و اجرای پروژه های تامین آب آشامیدنی بود ( در این مدت نسبت به اجرای لوله کشی آب آشامیدنی46 شهر در ایران اقدام شده است ). . از سال 1335 مهندسی بهداشت بصورت اداره کل درآمد و در مدت کوتاهی در بسیاری از استانهای کشور ادارات مهندسی بهداشت ایجاد شدند. در سال 1346 تامین آب آشامیدنی و بهسازی محیط روستاها از وزارت بهداری به وزارت آبادانی و مسکن انتقال یافت و در همین سال اداره کل مهندسی بهداشت به اداره کل بهداشت محیط تغییر نام یافت . در سال 1351 وظایف مذکور به عهده وزارت کشاورزی و پس از تشکیل وزارت تعاون به آن وزارتخانه محول گشت ، در سال 1356 با مصوبه ای وظایف یاد شده مجددا״ به اداره کل بهداشت محیط اعاده شد که در سال 1358 مصوبه مذکورمورد تاکید شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت . اجرای پروژه های تامین آب آشامیدنی روستاها و عملیات بهسازی محیط با پیروزی انقلاب اسلامی توسعه قابل ملاحظه ای یافت ، ولی با توجه به اهمیت و گسترش سایر فعالیتهای بهداشت محیطی و لاجرم برای هماهنگ کردن تشکیلات بهداشت محیط با شبکه های بهداشتی و درمانی کشور از سال 1367 با تشکیل مرکز بهداشت استان و شهرستانها مدیریت بهداشت محیط استان ها و ادرات بهداشت محیط شهرستان ها به ترتیب به گروه بهداشت محیط وحرفه ای استان و واحد بهداشت محیط وحرفه ای شهرستان تنزل جایگاه یافت . در سال 1369 مسئولیت تامین آب آشامیدنی روستاها به سازمان جهاد سازندگی واگذار گردید و بدینوسیله سایر فعالیتهای بهداشت محیط در نظام شبکه ادغام یافت . در سال 1374 برای تعدیل نیروی انسانی و کاهش ابعاد تشکیلاتها در وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی دو اداره کل بهداشت محیط و اداره کل بهداشت حرفه ای در هم ادغام شدند ، اما با ادامه روند کوچک سازی تشکیلات و واگذاری بعضی از وظایف به بخش خصوصی تفویض اختیار مسئولیتها به دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی در آذر ماه 1379 اداره کل بهداشت محیط و حرفه ای به دفتر سلامت محیط وکار تغییر نام یافت ، و در اواخر سال 1387 به مرکز سلامت محیط و کار تغییر و ارتقا یافت .
تعریف بهداشت محیط:علم و فن کنترل عواملی از محیط زیست است که به هر طریقی می توانند در رفاه و سلامت جسمی ، روحی و اجتماعی فرد تأثیر داشته باشند.
با توجّه به نوع فعّالیّت های بهداشت محیط، می توان گفت، رسیدن به هدف های آن، نیازمند مشارکت همه مردم جامعه است؛ یعنی همه باید بخواهند و تلاش کنند تا بهداشت محیط تأمین شود و سلامت مردم جامعه تضمین گردد
شرح وظایف :
کنترل مصرف دخانیات
بهداشت محیط مدارس
نظارت بر نحوه جمع آوری ودفع بهداشتی مواد زائد جامد در شهر ها و روستا ها
نمونه برداری آب وفاضلاب ونظارت بر آزمایشگاه آب شهرستان
نظارت بر دفع فاضلاب
کنترلکیفی آب آشامیدنی
بندهای شرح وظایف
پروژه شهر سالم وروستای سالم
بهداشت هوا
برنامه های آموزشی
ادغام کنترل بهداشت مواد غذایی
کنترل بهداشتی مراکز تهیه وتوزیع وفروش موادغذایی واماکن عمومی
نظارت بر آموزشگاه اصناف
کنترل بهداشتی مراکز واماکن عمومی
کنترل ونظارت بر اماکن بین راهی
نظارت بر امر مبارزه با حشرات وجوندگان
عملیات بهداشت محیط در روستا
بهداشت مساجد وطرح شبنم
اقدامات بهداشتی در حوادث غیر مترقبه
کنترل مرکز تولید پرتو های یونساز
نظارت وکنترل اماکن عمومی غیر مشمول ماده 13
کنترل ونظارت بر پسماند های عفونی مراکز درمانی وبیمارستان ها
کنترل کیفیت وبهداشت مواد غذایی در سطح توزیع وعرضه
معرفی واحد
بهداشت محیط چیست :
تعریف بهداشت محیط: علم و فن کنترل عواملی از محیط زیست است که به هر طریقی می توانند دررفاه و سلامت جسمی ، روحی و اجتماعی فرد تأثیر داشته باشند

هدف بهداشت محیط: کنترل همه عواملی است که اثر سویی بر پایدار ماندن سلامت انسان می گذارد. چون بیماری های زیادی از طریق آب ، هوا، موادّ غذایی و بسیاری از عوامل محیطی دیگر سلامت انسان را تهدید می کند.
هدف دیگر بهداشت محیط، مطالعه عوامل محیطی مضر برای سلامت انسان و شناخت و پیشگیری و رفع اثرهای ناشی از این عوامل است

تعریف محیط: به مجموعه ای از آب و هوا و خاک و روابط بین آن ها و کلّیّه موجودات زنده محیط می گویند. وضعیت سلامت و بهداشت هر فرد، هر جامعه و هر ملّت بر اثر تأثیر متقابل دو محیط تعیین می شود. یکی محیط زیست داخلی خود انسان و دیگری محیط اطراف آن. بیماری به علّت بر هم خوردن توازن محیط درون انسان و محیط اطراف او روی می دهد
شرح وظایف و برنامه های واحد بهداشت محیط
با توجه به تعریف و اهداف بهداشت محیط، می توان گفت قسمتی از فعّالیّت های بهداشت محیط عبارتند از
کنترل بر بهسازی و بهداشت مراکز تهیه، توزیع و فروش مواد غذایی، اماکن عمومی و اماکن بین راهی
کنترل آب آشامیدنی مناطق تحت پوشش از نظر میکروبی و شیمیایی و به صورت متناوب و اطمینان از سلامت آب منطقه و اعلام نتایج به ارگانهای مربوطه
کلرسنجی روزانه و در صورت لزوم گندزدایی آب
کنترل مواد غذایی و نمونه برداری از مواد غذایی مشکوک و ارسال آن به آزمایشگاه و معدوم نمودن مواد غذایی فاسد بر اساس دستورالعملهای مربوطه

اجرای طرح یکنواخت سازی ماده 13 مواد خوردنی و آشامدنی و آرایشی و بهداشتی و اخذ مجوز تعطیل اماکن و مراکز از شبکه بهداشت و درمان جهت تعطیلی آنها
معرفی پیشه وران به آزمایشگاه و صدور کارت معاینه پزشکی جهت آنها طبق دستورالعملهای صادره
بازدید از مدارس و مراکز آموزشی و مهد کودکها
بازدید و کنترل استخرهای شنا و حمامهای سونا
بازدید از آزمایشگاهها و مراکز بهداشتی درمانی و مطبها و بیمارستانها از نظر وضعیت بهداشت محیط
بازدید از پارکها و ورزشگاهها و ترمینالها و تشکیل پرونده بهداشتی واعلام به سازمانها و مسئولین زیربط و پیگیری تا حصول نتیجه مطلوب
بررسی کنترل فاضلاب، زباله، هوا، منابع آلوده کننده آنها و مکاتبه با ارگانهای مربوطه
رسیدگی به شکایات در زمینه های مختلف بهداشتی
سنجش ید در نمکهای خوراکی یددار بطور روزانه و نمونه برداری از نمکهای ید دار و ارسال به آزمایشگاه
مبارزه با حشرات و جوندگان ضمن بررسی کانونهای آلوده و برآورد میزان سم مورد نظر با توجه به میزان آلودگی و نظارت بر سم پاشی توأم با آموزشهای لازم و طعمه گذاری
اقدامات اضطراری هنگام وقوع بلایای طبیعی
بازدید از اماکن متبرکه و مساجد طبق دستورالعملها مربوطه
بازدید از جایگاههای پمپ بنزین و پیگیری نواقص مربوطه
کنترل بهداشتی اردوگاهها و زندانها جهت ساماندهی وضعیت بهداشتی آنها
نظارت بر دفع بهداشتی زباله در مناطق شهری و روستایی
نظارت بر احداث و بهسازی توالت خانوار های روستایی
نظارت بر فعالیتهای آموزشگاه های اصناف
نظارت بر فعالیت بهورزان در مورد کنترل کیفیت بهداشتی آب آشامیدنی
بهسازی ( محیط روستا، منابع آب مثل چاه و چشمه، آبریزگاهها و ... ) مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذایی
بهداشت محیط منازل جلب مشارکت همگانی در جمع آوری و دفع بهداشتی زباله و فضولات و کنترل کیفیت مواد غذایی و آموزش موازین بهداشت محیط و .... و گزارش نتایج به مقامات ذیربط
راهنمائی و آموزش مردم و جلب مشارکت عمومی و همکاریهای بین بخشی در زمینه اجرای پروژه های شهر سالم؛ روستای سالم
بازدید و نظارت از استخرهای شنا
بنابراین با توجّه به نوع فعّالیّت های بهداشت محیط، می توان گفت رسیدن به هدف های آن نیازمند مشارکت همه مردم جامعه است؛ یعنی همه باید بخواهند و تلاش کنند تا بهداشت محیط تأمین شود و سلامت مردم جامعه تضمین گردد
لیست همکاران واحد:
نام و نام خانوادگی : رضا طهماسبی پور
سمت: کارشناس مسئول بهداشت محیط
شرح وظایف:
1- نظارت بر آزمایشگاه آب
2- برنامه ریزی در زمینه کنترل اپیدمیها با توجه به موازین بهداشت محیط و همچنین مشارکت فعال در مینه مهار مشکلات ناشی از حوادث و بلایای طبیعی و غیر طبیعی
3- نظارت بر آموزشگاه اصناف
4- امور پرسنلی
5- کاربرد سموم
6- هماهنگی برنامه ها در سطح شهرستان
نام و نام خانوادگی: جعفر نوعی
سمت: کارشناس آب و اماکن مشمول ماده 13
شرح وظایف:
1- بهداشت آب
2- نظارت بر مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی مشمول ماده 13 و آمارهای مربوطه
3- نظارت بر اماکن بین راهی و آمارهای مربوطه
4- درآمد حاصل از صدور کارت تندرستی و صلاحیت بهداشتی
5- طرح تشدید بازدید از اماکن و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و آمارهای مربوطه
6- بیماریهای روده ای ناشی از آب
7- عملکرد قضایی و تعزیرات
نام و نام خانوادگی: محرم چگینی
سمت: کارشناس مواد غذایی و عمران روستایی
1- نظارت بر اماکن عمومی غیر مشمول ماده 13
2- بهساری توالتهای روستایی
3- زباله های شهری ، روستایی و عفونی
4- فاضلاب و فضولات حیوانی و ماده 688
5- مبارزه با حشرات و جوندگان
6- شهر سالم ، روستای سالم
7- بیمارستان و مطبها
8- اتلاف سگهای ولگرد
9- شورای بهداشت شهری و روستایی
10- برنامه آنفلوانزا و بیماریهای بازپدید و نو پدید
11- مراکز آموزشی-تربیتی ، مهدکودک و مدارس و ....
12- برنامه آموزشی
13- بهداشت مواد غذایی ( طرح ادغام مواد غذایی ، کنترل نان ، شیر مدارس ، بوفه ها ، دکه ها و ....)
14- اجرای ماده 14 و ماده 1 قانون مواد خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی
15- بهداشت هوا
 تلفن تماس : 02832892558
  پست الکترونیکی : abyek_pr@qums.ac.ir