توضیحات

محمد علی بیگدلی

 
سمت: سرپرست واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها
 
مدرک: لیسانس بهداشت عمومی

هادی باقری 

     
سمت: لیسانس بهداشت عمومی
 
مدرک: کارشناس واحد بیماریها
 


محمد سبحان پاکنژاد

 
سمت: کارشناس بیماریها
مدرک : کارشناس بیماریها
 


مریم خداویردی

 
سمت: کاردان مبارزه با بیماریها
مدرک: کاردان بیماریها

 
معرفی واحد
واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها بعنوان یکی از واحدهای تخصصی مرکز بهداشت می باشد که مسئولیت پیشگیری و کنترل و بیماریها در سطح شهرستان را عهده دار می باشد و در زمینه چگونگی الگوی توزیع بیماریهای شایع از نظر اتیولوژی ، توزیع مکانی ، زمانی و بخصوص بار بیماری( Burden of Disease )و عوامل موثر بر آن بررسی و مطالعه نموده ، تا بتواند بعنوان عضوی از پیکر مرکز بهداشت ، هماهنگ و همپا با سایر اعضاء و بخشهای موثر با بهره گیری از توان تخصصی خود در تحقق اهداف بهداشتی کشور به نحو شایسته ایفای نقش کند.از سال 1383 که عملا این واحد در مرکز بهداشت شهرستان آبیک شروع به کار نمود اهم کارها و اقدامات که حاصل شده یا موفق به انجام آن شده ایم به شرح زیر می باشد :
·         از سال 1383 تا کنون موردی از فلج اطفال همانند کشور و استان کشف نشده است .
·         از سال 1382 تاکنون میزان بروز تالاسمی ماژور صفر بوده است .
·         از سال 1385 غربالگری تیرویید نوزادان در شهرستان آغاز به کار کرده است .
·         از سال 1383 تاکنون 5 دوره پرسشگری بیماریهای غیر واگیر در سطح شهرستان آبیک انجام شده است .

 
شرح وظایف و فعالیتهای واحد بیماریهای شهرستان آبیک:
 
در بخش ذیل قسمتی از وظایف و فعالیتهای این واحد جهت نیل به هدف فوق آمده است :
1-   انجام مطالعات لازم در مورد بیماریهای بومی منطقه و تعیین اولویت ها جهت پیش بینی برنامه اجرائی
2-  پیش بینی و تهیه برنامه های عملیاتی بیماریهای واگیر و غیر واگیر منطقه با توجه به اولویت آنها
3-  دریافت و ارسال گزارش ،پیگیری و بررسی اپیدمیولوژیکی بیماریهای مشمول گزارش تلفنی (فوری) و کتبی(غیرفوری)
4 -جمع آوری ، ثبت ، تجزیه و تحلیل اپیدمیولوژیک و گزارش دهی آمار و اطلاعات که به صورت هفتگی، ماهانه، سه ماهه،شش ماهه و سالانه از مراکز تابعه به این واحد ارسال و از این واحد نیز به مرکز بهداشت استان ارسال می گردد.
5- مشارکت در برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزش بهداشت با دیگر واحدهای ستادی با توجه به اولویت های آموزشی
6-  همراهی با تیم بازدید از مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت بمنظور بررسی فعالیت واحدهای مذکور در زمینه مبارزه با بیماریها
7-   نظارت بر انجام کلیه امور فنی واحدهای تابعه (بیماریابی، نمونه برداری، مبارزه با ناقلین ،واکسیناسیون و امور قرنطینه، آزمایش نمونه ها، مبارزه با کنترل اپیدمی ها، درمان بیماریها و غیره)
8- همکاری و هماهنگی با سایر ادارات شهرستان به منظور اقدامات پیشگیری و مراقبت بیماریها
9- شرکت در جلسات و کمیسیون های مختلف و ارائه نظرات مشورتی و تخصصی
10- پاسخ شفاهی و تلفنی به سؤالات مردم در خصوص بیماریها
11- تأمین، نگهداری و توزیع واکسن مورد نیاز مراکز بهداشتی و درمانی طبق شرایط استاندارد رعایت زنجیره سرما
12- برنامه ریزی جهت افزایش آگاهی پرسنل مراکز بهداشتی و درمانی و خانه های بهداشت نسبت به اصول مراقبت و پیشگیری از بیماریها از طریق برگزاری جلسات آموزشی و بازآموزی
13- مشاوره ویژه و ارجاع جهت انجام آزمایشات تکمیلی و تشخیص پیش از تولد جهت زوجین ناقل تالاسمی
14-  مشارکت در انجام طرحهای مرتبط ملی و منطقه ای
خلاصه فعالیت های واحدبیماریها:
           انجام واکسیناسیون بر اساس دستورالعملکشوری در کلیه مراکز بهداشتی درمانی ، پایگاههای بهداشتی و خانه های بهداشت به صورت رایگان؛
           تأمین و توزیع واکسن در مراکز ، پایگاههایبهداشتی ، خانه های بهداشت و بیمارستان ؛
          دریافت گزارش و بررسی کلیه موارد عوارض ناخواسته ناشی از تلقیحواکسن؛
           بیماریابی و درمان بیماران مبتلا به سل تا بهبودی کامل به صورترایگان؛
           انجام برنامه غربالگری نوزادان با هدف بیماریابی بیماری کم کاریمادرزادی تیروئید، در کلیه  مراکز بهداشتی درمانیتابعه؛و برخی خانه های بهداشت منتخب .
           اجرای برنامه پیشگیری از تولد نوزاد مبتلا به تالاسمی ماژور از طریقبرنامه غربالگری زوجین متقاضی ازدواج
          دریافت و ارسال گزارش تلفنی و بررسی کامل بیماران مبتلا به فلج شلاندامها با هدف ریشه کنی بیماری فلج اطفال؛
           شناسایی و بررسی موارد مشکوک بهابتلا به بیماری  سرخک ، سرخجه و سندرم سرخجه مادرزادی با هدف حذف این بیماریها درکشور؛
          دریافت گزارش ، فراخوان و انجام واکسیناسیون کامل موارد حیوان گزیدگی در جهت پیشگیری از ابتلا به هاری؛
          شناسایی، گزارش و بررسی کلیه موارد مشکوک بهابتلا به بیماری سیاه سرفه، دیفتری، کزاز، بیماریهای مشترک بین انسان و دام مانند:تب مالت، سالک، تب های خونریزی دهنده، آنفلوانزا با منشأ حیوانی؛طغیان بیماریهای منتقله از آب و غذا .
           دریافتگزارش ، بررسی و کنترل موارد ابتلا به شپش سر از مدارس و سایر مکانهایتجمعی؛
           مشاوره و شناسایی افراد با رفتارهای پرخطر اجتماعی در زمینه خطر ابتلابه بیماری ایدز، درمان و پیگیری موارد HIV مثبت
          پیگیری، جمع آوری، ثبت کامپیوتری و ارسالآمار مصدومین سوانح و حوادث مراجعه کننده به بیمارستان منطقه، مبتلابان بهسرطان،عفونتهای بیمارستانی؛
          شناسایی، گزارش و ثبت پورتال بیماران مبتلا بههپاتیت مزمن، واکسیناسیون گروههای در معرض خطر شغلی و افراد در معرض تماس با اینبیماران مانند افراد خانواده به صورت رایگان؛
          ثبت اطلاعات سایر بیمارهای واگیر در پورتال مرکز مدیریت بیماریها
          ثبت اطلاعات غربالگری تیرویید و PKU نوزادان در پورتال مرکز مدیریت بیماریها
          شناسایی، بررسی، گزارش و درمانبیماران مبتلا به مالاریا به صورت رایگان؛
           شناسایی و بررسی موارد مشکوک بهمننژیت و ثبت در دفتر مربوطه
          جمع آوری وانتقالنمونه های آزمایشگاهی بیماران مشکوک به سرخک، انفلوانزا،سرخجه مادرزادی، فلج شل حاد، سیاه سرفه ، دیفتری و غیره؛
           پیشگیری و کنترلبیماریهای اسهالی با تأکید بر التور و اسهال حاد خونی؛
           انجام طرح هایسالانه ایمن سازی تکمیلی فلج شل حاد در کودکان کمتر از 5 سال در دو نوبت ؛
           انجام طرح نظاممراقبت عوامل خطر بیماریهای غیرواگیر و انجام پرسشگری از افراد در خوشه های  موردبررسی در محل منزل؛
           انجام طرح های واکسیناسیون همگانی مثل سرخک و سرخجه وهپاتیت در گروههای سنی خاص؛
           پایش و نظارت بر نحوه عملکرد و روند خدمت رسانیدر مراکز و پایگاههای تابعه
          انجام سالیانه چک لیست سوانح و حوادث در منازل روستایی 
          آموزش و اطلاع رسانی آسم در گروههای پرخطر .

 تلفن تماس : 02832826233
  پست الکترونیکی : abyek_pr@qums.ac.ir