معرفی واحد و شرح وظایف

 خانم اعظم قلیزاده
 
سمت :کارشناس واحد داوطلبان سلامت
مدرک : کارشناس مامایی

  
معرفی برنامه :
- برنامه داوطلبان بهداشت با هدف مشارکت دادن مردم در تامین و ارتقاء سلامت جامعه از سال 1372 در کلیه استانهای کشور به اجرا در آمد . ( این برنامه بر مبنای اصل اول PHC یعنی مشارکت مردمی قرار دارد ).
- داوطلبان بهداشتی خانمهای خانه داری هستند که شرایط و خصوصیات ذیل را دارا می باشند :
· با سواد
· متاهل ( موافقت و رضایت همسر ضروریست)
· دارای علاقه و انگیزه برای انجام کارهای داوطلبانه و فعالیت های بهداشتی .
· دارای وقت و فرصت کافی برای یادگیری و یاددهی.
· دارای حسن شهرت در محله.
- در سالهای اخیر گروه دیگری تحت عنوان « داوطلبان متخصص » به این برنامه اضافه شده اند که گروه های گوناگونی از مردان و زنان را شامل می شود از جمله ( رابطان ادارات – دانشجویان-بسیجیان-دانش آموزان-داوطلبان پژوهشگر و ... )
- در کلیه مراکز و پایگاه هایی که برنامه مذکور اجرا می گردد توسط یکی از همکاران شاغل در آن مرکز که عنوان « مربی رابطین » را نیز دارد هر هفته در روز و ساعت معینی کلاس آموزشی برگزار می گردد که در این جلسات آموزشها بیشتر به سبک و شیوه مشارکتی می باشد . مربی با استفاده از کتب مخصوص رابطان بهداشت که بیش از 35 حلد می باشند کلاسها را برگزار می نماید و در صورت لزوم در مناسبتهای خاص از جمله « هفته بهداشت و روان ، مبارزه با اعتیاد ، تنظیم خانواده ، شیر مادر ، بهداشت محیط و ... » برنامه آموزشی ، نمایشگاه ، همایش و ... برگزار می گردد .
- عمده فعالیت داوطلبان بهداشتی عبارتند از :
1- شرکت در برنامه های آموزشی هفتگی.
2- انتقال پیامهای بهداشتی به مردم محله ( هر رابط ، پنجاه خانوار از مردم محل سکونت خود را تحت پوشش دارد )
3- پیگیری موارد غیر فعال بصورت ارائه دعوتنامه به خانوار یا پیگیری تلفنی.
4- گزارش آمار حیاتی ( تولد ها ، مرگ و میر ، کوچ ، مهاجرت ، ازدواج ) به مرکز.
5- مشکل یابی در محله اعم از مسایل بهداشتی ، اجتماعی ، زیست محیطی و .... و سعی در تسهیل مشکلات با کمک سایر رابطان و ارگانهای مرتبط با آن.
6- یک رابط بهداشتی می بایستی با خدمات ارائه شونده در مراکز بهداشتی درمانی ، پرونده بهداشتی خانوار ، اطلاعات جمعیتی محله ای ، باور ها و سنتهای موثر بر سلامتی مردم .... آشنایی کامل داشته باشد.
7- رابط بهداشتی که بصورت فعال و مستمر در برنامه ها حضور یابد پس از مدتی با مهارتهایی همچون : کنترل قد و وزن کودکان ، اندازه گیری فشار خون ، اندازه گیری درجه حرارت .... آشنا می گردد.
شرح وظایف کارکنان :
- برای این برنامه در حال حاضر تنها یک ردیف کارشناس جلب مشارکت مردمی در ستاد مرکز بهداشت هر شهرستان موجود می باشد که این فرد مسئولیت :
1- راه اندازی این برنامه را در کلیه مراکز و پایگاه های سرشماری شده به عهده دارد .
2- آموزش روش جذب داوطلبان بهداشتی به کارکنان.
3- برگزاری جلسات توجیهی در شروع کار هر پایگاه.
4- انتخاب مربی ( کاردان یا کارشناس بهداشت خانواده یا مامایی ) و آموزش مربی در کارگاه « شیوه آموزش رابطین بهداشت » .
5- تهیه و تامین کتب مورد نیاز هر مرکز جهت آموزشها.
6- پایش برنامه داوطلبان بهداشت.
7- جمع آوری و کنترل آمار ارسالی از مراکز و ارسال آن به مرکز بهداشت استان .
8- تحلیل آمارها و ارائه پس خوراند.
9- تهیه برنامه تفصیلی سالیانه.
10-همکاری درون و برون بخشی.
11-مشارکت در پروژه های بهداشتی.
12-جمع آوری و تهیه عملکرد فصلی برنامه و ارائه آن به مرکز بهداشت استان.
 
 
 

 
 تلفن تماس : 02832891617
  پست الکترونیکی : robotic63@gmail.com