معرفی واحد IT (انفورماتیک)
امروزه علوم رایانه و اطلاعات (انفورماتیک) در جهت رفع نیازمندی های سازمانی با قوت و سرعت زیاد بکار گرفته شده است و در بهبود کیفیت ارائه خدمات و مدیریت بهینه، تأثیر بسزایی گذاشته است؛ علاوه بر آن، ارتباطات تسهیل شده دیجیتالی، امکان دستیابی به منابع مشترک و کنترل آنها و نیز تبادل آسان آمار و اطلاعات و تسریع معنی دار امور جاری را به همراه دارد.
واحد انفورماتیک شبکه بهداشت و درمان آبیک به منظور پشتیبانی از سخت افزاری ها، نرم افزارها، مدیریت و امنیت اطلاعات شبکه بهداشت و درمان آبیک و بیمارستان شهدای آبیک توسط کادری مجرب متشکل از فارغ التحصیلان دانشگاهی رشته های مهندسی نرم افزار و فناوری اطلاعات فعالیت می کند. واحد انفورماتیک به عنوان واحدی مجزا در راستای رسالت و اهداف مشخص از پیش تعیین شده بر تمامی امکانات و تجهیزات رایانه ای شبکه بهداشت و درمان آبیک و بیمارستان از مرحله خرید، نصب، اجراء، تا پشتیبانی نظارت کامل دارد. حوزه های کاری مرکز شامل سخت افزار، نرم افزار، شبکه، مدیریت ارتباطات درون و بیرون سازمانی، امنیت و مدیریت اطلاعات بیمارستانی(HIS) می باشد. (شرح وظایف واحد)