بهداشت محیط
تعریف بهداشت محیط: علم و فن کنترل عواملی از محیط زیست است که به هر طریقی می توانند دررفاه و سلامت جسمی ، روحی و اجتماعی فرد تأثیر داشته باشند

هدف بهداشت محیط: کنترل همه عواملی است که اثر سویی بر پایدار ماندن سلامت انسان می گذارد. چون بیماری های زیادی از طریق آب ، هوا، موادّ غذایی و بسیاری از عوامل محیطی دیگر سلامت انسان را تهدید می کند.
هدف دیگر بهداشت محیط، مطالعه عوامل محیطی مضر برای سلامت انسان و شناخت و پیشگیری و رفع اثرهای ناشی از این عوامل است

تعریف محیط: به مجموعه ای از آب و هوا و خاک و روابط بین آن ها و کلّیّه موجودات زنده محیط می گویند. وضعیت سلامت و بهداشت هر فرد، هر جامعه و هر ملّت بر اثر تأثیر متقابل دو محیط تعیین می شود. یکی محیط زیست داخلی خود انسان و دیگری محیط اطراف آن. بیماری به علّت بر هم خوردن توازن محیط درون انسان و محیط اطراف او روی می دهد.

شرح وظایف و برنامه های واحد بهداشت محیط
 • با توجه به تعریف و اهداف بهداشت محیط، می توان گفت قسمتی از فعّالیّت های بهداشت محیط عبارتند ازکنترل بر بهسازی و بهداشت مراکز تهیه، توزیع و فروش مواد غذایی، اماکن عمومی و اماکن بین راهی
 • کنترل آب آشامیدنی مناطق تحت پوشش از نظر میکروبی و شیمیایی و به صورت متناوب و اطمینان از سلامت آب منطقه و اعلام نتایج به ارگانهای مربوطه کلرسنجی روزانه و در صورت لزوم گندزدایی آب
 • کنترل مواد غذایی و نمونه برداری از مواد غذایی مشکوک و ارسال آن به آزمایشگاه و معدوم نمودن مواد غذایی فاسد بر اساس دستورالعملهای مربوطه
 • اجرای طرح یکنواخت سازی ماده 13 مواد خوردنی و آشامدنی و آرایشی و بهداشتی و اخذ مجوز تعطیل اماکن و مراکز از شبکه بهداشت و درمان جهت تعطیلی آنها
 • معرفی پیشه وران به آزمایشگاه و صدور کارت معاینه پزشکی جهت آنها طبق دستورالعملهای صادره
 • بازدید از مدارس و مراکز آموزشی و مهد کودکها
 • بازدید و کنترل استخرهای شنا و حمامهای سونا
 • بازدید از آزمایشگاهها و مراکز بهداشتی درمانی و مطبها و بیمارستانها از نظر وضعیت بهداشت محیط
 • بازدید از پارکها و ورزشگاهها و ترمینالها و تشکیل پرونده بهداشتی واعلام به سازمانها و مسئولین زیربط و پیگیری تا حصول نتیجه مطلوب
 • بررسی کنترل فاضلاب، زباله، هوا، منابع آلوده کننده آنها و مکاتبه با ارگانهای مربوطه
 • رسیدگی به شکایات در زمینه های مختلف بهداشتی
 • سنجش ید در نمکهای خوراکی یددار بطور روزانه و نمونه برداری از نمکهای ید دار و ارسال به آزمایشگاه
 • مبارزه با حشرات و جوندگان ضمن بررسی کانونهای آلوده و برآورد میزان سم مورد نظر با توجه به میزان آلودگی و نظارت بر سم پاشی توأم با آموزشهای لازم و طعمه گذاری
 • اقدامات اضطراری هنگام وقوع بلایای طبیعی
 • بازدید از اماکن متبرکه و مساجد طبق دستورالعملها مربوطه
 • بازدید از جایگاههای پمپ بنزین و پیگیری نواقص مربوطه
 • کنترل بهداشتی اردوگاهها و زندانها جهت ساماندهی وضعیت بهداشتی آنها
 • نظارت بر دفع بهداشتی زباله در مناطق شهری و روستایی
 • نظارت بر احداث و بهسازی توالت خانوار های روستایی
 • نظارت بر فعالیتهای آموزشگاه های اصناف
 • نظارت بر فعالیت بهورزان در مورد کنترل کیفیت بهداشتی آب آشامیدنی
 • بهسازی ( محیط روستا، منابع آب مثل چاه و چشمه، آبریزگاهها و ... ) مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذایی
 • بهداشت محیط منازل جلب مشارکت همگانی در جمع آوری و دفع بهداشتی زباله و فضولات و کنترل کیفیت مواد غذایی و آموزش موازین بهداشت محیط و .... و گزارش نتایج به مقامات ذیربط
 • راهنمائی و آموزش مردم و جلب مشارکت عمومی و همکاریهای بین بخشی در زمینه اجرای پروژه های شهر سالم؛ روستای سالم
 • بازدید و نظارت از استخرهای شنا
 • بنابراین با توجّه به نوع فعّالیّت های بهداشت محیط، می توان گفت رسیدن به هدف های آن نیازمند مشارکت همه مردم جامعه است؛ یعنی همه باید بخواهند و تلاش کنند تا بهداشت محیط تأمین شود و سلامت مردم جامعه تضمین گردد