سلامت نوجوانان ، جوانان و مدارس
واحد سلامت نوجوانان جوانان و مدارس یکی از واحدهای مجموعه مرکز بهداشت شهرستان آبیک میباشد.که مسولیت اصلی این واحد برنامه ریزی فعالیتهای بهداشتی و نظارتی در مدارس آموزش و پرورش آبیک، میباشد.لازم به توضیح است که این فعالیتها در 25خانه بهداشت و 5 مرکز بهداشتی درمانی روستائی و5 پایگاه بهداشتی و1مرکز بهداشتی درمانی  شهری و در سطح تمام مدارس (141 مدرسه) ارائه میگردد.

هدف کلی
 • توسعه نظام سلامت دانش آموزی و مدارس به منظور تامین، حفظ و ارتقاء سلامت جامعه مدرسه (شامل دانش آموزان، کارکنان مدرسه، والدین و اعضاء جامعه مرتبط با سلامت)

برنامه سلامت نوجوانان و مدارس

 • بررسی و شناخت وضع موجود بمنظور تعیین نیاز ها و اولویت ها.
 • مدیریت ،پایش و نظارت بر ارزیابیهای نوجوانان 18-5 ساله در مراکز خدمات جامع سلامت ، پایگاههای سلامت ،خانه های بهداشت
 • جمع آوری و تحلیل اطلاعات و آمار فعالیت ها و گزارش به واحد  سلامت نوجوانان و مدارس معاونت بهداشتی .
 • همکاری در انجام تحقیقات کاربردی در زمینه سلامت نوجوانان و مدارس.
 • تشکیل کمیته های شهرستانی در مواقع لزوم بمنظور شناسایی ظرفیت سایر ارگانها و بهره گیری از تجارب.
 • برگزاری کارگاه ، همایش و جلسات آموزشی.
 • تهیه مواد و مطالب لازم در زمینه سلامت نوجوانان و مدارس برای آموزش همگانی با اولویت دانش اموزان ، معلمین ، کارکنان مدارس و والدین دانش آموزان.
 • آموزش تکنولوژی های جدید(نرم افزارها) خدمات سلامت نوجوانان و مدارس از طریق پیش بینی و تهیه برنامه اجرایی آموزش .
 • اجرای ضوابط ، استاندارد ها و دستورالعمل های ابلاغی .
 • بررسی و شناخت مسائل و مشکلات شهرستان ها و همکاری در جهت رفع آن ها.
 • پیشنهاد و همکاری در تهیه و تدارک تجهیزات و ملزومات.
 • هماهنگی و همکاری با اداره کل آموزش و پرورش شهرستان .
 • هماهنگی های درون بخشی و برون بخشی.
 • جلب مشارکت دانش آموزان ، کارکنان مدارس ، والدین دانش آموزان و سایر افراد در ارتقاء سلامت نوجوانان و مدارس.
 • نظارت ، کنترل و ارزشیابی مستمر و مداوم از فعالیت های سلامت نوجوانان و مدارس.


برنامه جوانان:

 • شرکت در کمیته های ستاد ساماندهی امور جوانان در شهرستان  
 • هماهنگی و برگزاری جلسات کارگروه سلامت جوانان و کمیته های مرتبط
 • همکاری های بین بخشی و شناسایی ظرفیت های موجود درحوزه جوانان
 • مدیریت ،پایش و نظارت بر ارزیابیهای جوانان 29-18 ساله درکانون های تجمعی مانند دانشگاهها و حوزه علمیه
 • مدیریت ،پایش و نظارت بر ارزیابیهای جوانان 29-18 ساله در مراکز خدمات جامع سلامت ، پایگاههای سلامت ،خانه های بهداشت
 • مدیریت ورود اطلاعات نتایج ارزیابیهای انجام شده جوانان در سامانه های معرفی شده، بررسی اشکالات موجود سامانه و گزارش به واحد  جوانان معاونت بهداشتی
 • براورد نیازهای آموزشی کارکنان بهداشتی با توجه به انتظارات و ابلاغ برنامه های جدید
 • برگزاری جلسات آموزشی شهرستانی  با توجه به نیازهای موجود
 • مدیریت و نظارت بر برگزاری همایش های ترویج ازدواج سالم ویژه جوانان
 • مدیریت و نظارت بر آموزش خودمراقبتی ، پیشگیری از رفتارهای پر خطر و پیشگیری از سوانح و حوادث ترافیکی به جوانان
 • مدیریت و نظارت بر آموزش مهارتهای اجتماعی در جوانان برای پرسنل مرتبط با امور جوانان
 • تولید ،تکثیر و توزیع محتوی آموزشی برای جوانان و کارکنان بهداشتی
 • مدیریت مکمل یاری ویتامین D3 جوانان 29-18 ساله

 رئوس فعالیتها و خدمات قابل ارائه واحد:
 • آموزش دانش آموزان،والدین و کارکنان مدارس
 •  معاینات غربالگری و پزشکی دانش آموزان   
 • بخش سلامت نو آموزان بدو ورود به دبستان در پایگاههای بخش
 • غربالگری پدیکولوزسر در مدارس      
 • واکسیناسیون توأم دانش آموزان پایه اول منوسطه     
 • نظارت بر نحوه توزیع شیر در مدارس      
 • نظارت بر اجرای طرح آهن یاری