مدیریت


 دکترمحسن چیت سزان
 مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان آبیک
 دکترای پزشک عمومی

برای دریافت رزومه کامل ایشان اینجا کلیک کنید.
 


       تلفن تماس : 02832823988
    پست الکترونیکی : hbroodati@qums.ac.ir