مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان آبیک

                              

  • دکتر سیف الله یوسفی
  • سمت:  مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان آبیک
  • تحصیلات:  دکترای دندانپزشکی
  • آدرس: استان قزوین  ، شهرستان آبیک ، بلوار طالقانی   ،  روبروی شهرداری ،  جنب بنیاد شهید ، شبکه بهداشت و درمان شهرستان آبیک
  • شماره تلفن: 02832823988
  • پست الکترونیکی: abyek_pr@qums.ac.ir
  • فرم ارتباط با مدیر شبکه جناب آقای دکتر سیف الله یوسفی