دستورالعمل ، آئین نامه و مقررات
آئین نامه محل غذاخوری    آیین نامه و مقررات حفاظتی ماشین‌های بهمزن و مخلوط کننده    آیین نامه وسایل حفاظت انفرادی
آئین نامه ساختمان کارگاه آیین نامه و مقررات حفاظتی ماشین‌های افزار آیین نامه تشخیص و تایید مشاور فنی و خدمات ایمنی
آئین نامه رختکن آیین نامه و مقررات حفاظت در ریخته گری، آهنگری و جوشکاری آیین نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار
آئین نامه دستشویی آیین نامه حفاظتی ماشین سنگ سمباده آیین نامه تاسیس مرکز بهداشت کار در کارگاه‌ها
آئین نامه حمام ودوش آیین نامه حفاظتی تاسیسات و ماشین‌های اره چوب بری آیین‎نامه حفاظتی وسایل حمل و نقل و جابجا کردن مواد و اشیاء در کارگاه‌ها
آئین نامه توالت آیین‎نامه حفاظتی مواد خطرناک و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار آیین نامه و مقررات حفاظتی ساختمان کارگاه‌ها
آئین نامه انبارموادغذایی آیین‌نامه پیشگیری و مبارزه با آتش سوزی درکارگاه‌ها آیین نامه حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاه‌ها
آئین نامه آشپزخانه آیین نامه ایمنی تاسیسات الکتریکی با اتصال زمین آئین نامه آب آشامیدنی ودفع موادزائد
آیین نامه حفاظت حمل و نقل، ذخیره سازی و توزیع گاز مایع آیین نامه و مقررات ایمنی کار روی خطوط و تجهیزات برق دار آئین نامه کنترل سرب در محیط کار
آیین نامه و مقررات حفاظتی در ماشین‌های کنگاسور، خردکن و آسیاب آیین نامه حفاظتی تاسیسات و وسایل الکتریکی در کارگاه‌ها دستورالعمل مراقبت از شپش