تماس با معاونت غذا و دارو
شماره تماس:    02832894529  ساعات اداری 7:30 الی 14:15

تلفن رسیدگی به شکایات :    2899192 0283

پست الکترونیکی: Abyek.fd.behdasht@gmail.com