کرونا ویروس ( تاریخ انتشار 6 اسفند 1398 )
پوسترهای آموزشی کرونا ویروس