اجرای طرح تکمیل سابقه واکسن فلج اطفال تزریقی

به اطلاع همشهریان محترم میرساند با توجه به تامین واکسن فلج اطفال تزریقی (IPV) مورد نیاز شهرستان، خانواده های محترمی که کودکان ایشان متولد 1/1/1395 الی 17/2/1397 می باشند، جهت بررسی و تکمیل سابقه کودک دلبند خود، همراه با کارت واکسن کودک به پایگاه های سلامت/ خانه های بهداشت منطقه سکونت خویش مراجعه نمایید.

روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان آبیک

 
امتیاز دهی