اعضای ‌‌کمیته‌ ایمنی ‌آب‌‌ شهر‌ آبیک‌ از‌ مخازن‌ و منابع‌ آب ‌شُرب‌ این شهر بازدید کردند

اعضای ‌‌کمیته‌ ایمنی ‌آب‌‌ شهر‌ آبیک‌ از‌ مخازن‌ و منابع‌ آب ‌شُرب‌ این شهر بازدید کردند

محمد بابایی، رئیس مرکز بهداشت آبیک گفت: کارشناسان‌ ادارات‌ کل‌ آب‌ منطقه‌ ای‌، محیط ‌زیست و کارشناس‌ بهداشت ‌محیط‌ معاونت‌ بهداشتی‌‌ دانشگاه علوم پزشکی قزوین از مخازن آب، تصفیه خانه و ایستگاه پمپاژ آبیک بازدید کردند.

وی اظهار کرد که در پایان این بازدید، ضمن گفت و گو و تبادل نظر، برای حفظ ‌و ارتقا‌ی کیفیت ‌آب‌ شهر، ‌تصمیمات‌ لازم‌ گرفته شد.

 
امتیاز دهی