بازدید کشیک هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی قزوین از مراکز بهداشتی درمانی آبیک

در هشتمین روز از ایام نوروز، مشایخ مدیر حراست دانشگاه علوم پزشکی قزوین و هیئت همراه ضمن عرض تبریک و خداقوت به همکاران، از روند فعالیت ها و قسمت های مختلف واحدهای بهداشتی درمانی، بیمارستان شهدا و شبکه بهداشت و درمان آبیک بازدید بعمل آوردند.

 
امتیاز دهی