مرحله اول تزریق واکسن کرونا به پاکبانان شهرداری در شهرستان آبیک آغاز شد

دکتر سیف الله یوسفی، سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان آبیک، در حاشیه واکسینه کردن پاکبانان آبیکی اظهار داشت: طبق سلسله مراتب واکسیناسیون و پروتکل های ارائه شده از سوی ستاد ملی کرونا تا امروز دویست و چهل دوز کرونا در آبیک تزریق شده است.

وی با اشاره به اینکه امروز 50 پاکبان آبیکی نیز در این طرح واکسینه شدند، تصریح کرد: رعایت پروتکل‌های بهداشتی همچنان مهمترین اصل برای مقابله با ویروس کروناست و تا زمان اتمام واکسیناسیون برای تمام گروه‌ها و افراد جامعه رعایت این اصول اجتناب ناپذیر است.

یوسفی خاطرنشان کرد: 18 بیمار دیالیزی، 5 کارمند آرامستان، 22 کارمند شبکه بهداشت، 88 کادر درمان، 25 نفر از خانه سالمندان، یک بیمار سرطانی و همینطور 50 پاکبان آبیکی که روی هم رفته 240 دوز واکسن در شهرستان آبیک تزریق شده است

 
امتیاز دهی