آخرین اخبار شبکه بهداشت ودرمان شهرستان آبیک
بازدید از شهرک صنعتی کاسپین آبیک بمناسبت روز جهانی غذا

1398/7/22 دوشنبه

بازدید از شهرک صنعتی کاسپین آبیک به مناسبت روز جهانی غذا

شهرام احمدپور، فرماندار شهرستان آبیک به همراه دکتر محسن چیت سازان، مدیر شبکه بهداشت و درمان این شهرستان از دو شرکت تولید کننده نان صنعتی در شهرکت صنعتی کاسپین بازدید کردند.

این بازدید، روز 21 مهر 1398 و به مناسبت روز جهانی غذا، توسط واحد غذا و دارو شبکه بهداشت و درمان شهرستان آبیک برنامه ریزی شده بود و فرماندار شهرستان آبیک به لزوم سوق دادن ذائقه خانواده‌ها به سمت مصرف نان صنعتی برای جلوگیری از دورریز آن تأکید کرد.

 
امتیاز دهی