آخرین اخبار شبکه بهداشت ودرمان شهرستان آبیک
دوره چهارم اعتباربخشی بیمارستان های استان قزوین آغاز شد

1398/11/2 چهارشنبه

دوره چهارم اعتباربخشی بیمارستان های استان قزوین، با ارزیابی بیمارستان خصوصی ولی عصر آبیک، توسط ارزیابان دانشگاهی و ارشد کشوری، روزهای 25 و 26 دی 98 آغاز شد.

دکتر محمدرضا مدبر، رییس اداره نظارت و اعتباربخشی امور درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین با اعلام این خبر گفت: اعتباربخشی به عنوان یکی از معتبرترین و شناخته ترین روش های ارزیابی نظامند مراکز ارائه خدمات سلامت، زمینه پیوند مدیریتی کارآمد و بیمار محور را با ارائه خدمات پزشکی با کیفیت و ایمن، به شیوه ای علمی فراهم می کند.

به گفته این مقام مسؤول، در دوره چهارم اعتباربخشی، 19 محور در زمینه مدیریت بیمارستان، مراقبت و درمان بیماران به تفکیک بخش های مختلف درمانی، ایمنی بیمار و حمایت از گیرندگان خدمات بیمارستان؛ به عنوان مولفه های اصلی شناسایی شده اند که هر یک از بیمارستان ها بر اساس میزان تحقق آنها و دستیابی به نتایج مطلوب، اعتبارسنجی خواهند شد.

وی اظهار کرد که در نظام نوین اعتبار بخشی، بیمارستان ها بر اساس میزان تحقق اهداف هر یک از محورها و سنجه ها، در شش درجه مختلف (رتبه های عالی، یک برتر، یک، دو، سه و چهار)، رتبه بندی  می شوند.

دکتر مدبر گفت: بر اساس رتبه أخذ شده برای هر یک از بیمارستان ها، گواهی نامه های دو ساله صادر خواهد شد و این رتبه، بر تعرفه خدمات بیمارستانی، مانند تعرفه هتلینگ نیز تاثیرگذار خواهد بود.

 
امتیاز دهی