آخرین اخبار شبکه بهداشت ودرمان شهرستان آبیک
شهر آبیک، روزانه ضد عفونی می شود

1399/1/11 دوشنبه

شهر آبیک، روزانه ضد عفونی می شود

مهندس رضا اسدی، کارشناس مسؤول بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان آبیک از گندزدایی و ضدعفونی کردن نقاط مختلف شهر آبیک به صورت روزانه  طبق دستورالعمل سالم سازی محیط خبر داد.

وی اظهار کرد: روز گذشته با همکاری عوامل شهرداری، سازمان حمل و نقل و آتش نشانی و با نظارت کارشناس مرکز بهداشت، جایگاه های مسافربری و تاکسیرانی و همچنین تاکسی های فعال در سطح شهر، گندزادیی و ضد عفونی شد.

 
امتیاز دهی