آخرین اخبار شبکه بهداشت ودرمان شهرستان آبیک
بیش از 1073 قلم اجناس آرایشی و بهداشتی غیرمجاز، در شهرستان آبیک کشف و معدوم سازی شد

1399/5/11 شنبه

 
امتیاز دهی