آخرین اخبار شبکه بهداشت ودرمان شهرستان آبیک
بازدید مشترک مدیر شبکه بهداشت و مسئولان شهرستان آبیک از سطح شهر

1399/6/1 شنبه

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان آبیک به همراه فرماندار، دادستان، کارشناس مسئول بهداشت محیط و سایر مسئولین شهرستان از برخی از واحدهای صنفی، بانکها و دفاتر پیشخوان دولت از حیث رعایت پروتکل های بهداشتی بازدید میدانی بعمل آوردند.

در این بازدید برخی از واحدها تذکر و اخطار و یک واحد متخلف نیز پلمپ گردید.

 
امتیاز دهی