آخرین اخبار شبکه بهداشت ودرمان شهرستان آبیک
750 کیلو گرم گوشت و مواد پروتئینی فاسد در آبیک کشف و معدوم سازی شد

1399/6/1 شنبه

در پی بازدید مشترک کارشناسان مرکز بهداشت و دامپزشکی شهرستان آبیک از یک واحد صنفی پروتئینی مقدار ۷۵۰ کیلوگرم گوشت، ماهی و سایر مواد پروتئینی فاسد کشف، ضبط و معدوم سازی گردید و متصدی نیز تحت پیگرد قانونی می باشد.

 
امتیاز دهی