آخرین اخبار شبکه بهداشت ودرمان شهرستان آبیک
بازدید تیم نظارتی طرح شهید سلیمانی شهرستان آبیک از فروشگاه های پخش مواد پروتئینی

1399/10/18 پنجشنبه

کارشناسان بهداشت محیط شهرستان آبیک در راستای طرح شهید سلیمانی از مراکز تهیه و توزیع مواد پروتئینی سطح شهر بازدید نمودند.

در این بازدید ضمن آموزش‌های لازم در خصوص رعایت پروتکل‌های بهداشتی، تذکرهای لازم به صاحبان مشاغل ارایه شد.

 
امتیاز دهی