آخرین اخبار شبکه بهداشت ودرمان شهرستان آبیک
انجام تست سریع (رپید) کرونا در سطح ادارات شهرستان آبیک

1399/10/18 پنجشنبه

مجید رحیم پور کارشناس روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان آبیک گفت: کارشناسان واحد بیمار های شبکه بهداشت و درمان آبیک در قالب تیم مراقبتی طرح ملی شهید سلیمانی و به منظور شناسایی زود هنگام بیماران کرونایی و ارائه مراقبت ها و خدمات ضروری بهداشتی و درمانی اقدام به انجام تست سریع ( رپید) کرونا از کارمندان فرمانداری شهرستان آبیک نمودند.

 
امتیاز دهی