آخرین اخبار شبکه بهداشت ودرمان شهرستان آبیک
بازدید کشیک هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی قزوین از مراکز بهداشتی درمانی آبیک

1400/1/15 يكشنبه

در هشتمین روز از ایام نوروز، مشایخ مدیر حراست دانشگاه علوم پزشکی قزوین و هیئت همراه ضمن عرض تبریک و خداقوت به همکاران، از روند فعالیت ها و قسمت های مختلف واحدهای بهداشتی درمانی، بیمارستان شهدا و شبکه بهداشت و درمان آبیک بازدید بعمل آوردند.
 
امتیاز دهی