اطلاعیه ها
بر پایی نمایشگاه‌ « پویایی، بالندگی و جوانی جمعیت» در آبیک
از تاریخ چهارم الی ششم خرداد ماه 94 نمایشگاهی تحت عنوان (پویایی ، بالندگی و جوانی جمعیت) واقع در شهر آبیک - مجتمع دانشگاهی شهرک قدس - روبروی فرماندهی انتظامی شهرستان آبیک برگزار می شود. بازدید برای عموم مردم آزاد است.
لازم به ذکر است در این نمایشگاه خدمات رایگان سلامت اعم از سلامت روان - تغذیه - پزشک عمومی - اطلاع رسانی ارائه می شود.