فرم ارتباط با رئیس مرکز بهداشت
کاربر گرامی جهت تکمیل فرم از مرورگر Mozilla Firefox و یا Google Chrome استفاده نمایید و در صورت استفاده از Internet Explorer اگر با تکمیل فرم ، صفحه مجدد بارگذاری شد ، باید یک بار دیگر اطلاعات را پر کنید تا پیغام ثبت اطلاعات را مشاهده نمایید.
فرم ارتباط با رئیس مرکز بهداشت
ارتباط با رئیس مرکز بهداشت
نام
نام خانوادگی
تلفن تماس
ادرس پست الکترونیکی
آیا از واحدهای مرکز بهداشت رضایت دارید؟
دلیل رضایت یا عدم رضایت خود را مقرون فرمایید
انتقاد ، پیشنهاد و یا درخواست خود را مقرون فرمایید