فرم ارتباط با مدیر امور عمومی
کاربر گرامی جهت تکمیل فرم از مرورگر Mozilla Firefox و یا Google Chrome استفاده نمایید و در صورت استفاده از Internet Explorer اگر با تکمیل فرم ، صفحه مجدد بارگذاری شد ، باید یک بار دیگر اطلاعات را پر کنید تا پیغام ثبت اطلاعات را مشاهده نمایید.
فرم ارتباط با مدیر امور عمومی
ارتباط با مدیر امور عمومی
نام
نام خانوادگی
تلفن تماس
آیا از امور اداری شبکه رضایت دارید؟
دلیل رضایت یا عدم رضایت خود را مقرون فرمایید
آیا از واحد کاگزینی شبکه رضایت دارید؟
دلیل رضایت یا عدم رضایت خود را مقرون فرمایید
اگر سوال،پیشنهاد یا انتقادی دارید مقرون فرمایید