مسئول دفتر
    نام و نام خانوادگی:   سعید معدندار
    سمت:    مسئول دفتر
    پست الکترونیک:   abyek_pr@qums.ac.ir
    شماره تماس:    02832823988
شرح وظایف:
  • هماهنگی جلسات و ملاقات ها با مدیریت شبکه
  • جوابگویی و دریافت پیام ها ، فکس و گزارش به مدیریت شبکه
  • امور مربوط به میز خدمت