رویدادهای علمی
اعلام به EOC دانشگاه در خصوص برگزاری دوره آموزشی مدیریت حریق مرکز بهداشت آبیک
دعوت از کارشناسان ستادی به جلسه آموزشی رفتار با کودک باتمرکز برپیشگیری از کودک آزاری جنسی
تمرین دورمیزی استخراج اطلاعات مناطق آسیب دیده و تهیه فهرست اقلام مورد نیاز با استفاده از سامانه های موجود
کلاس آموزشی کارکرد اختصاصی سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس در بلایا و فوریت ها با محوریت پیشگیری از مرگ جوانان به واسطه حوادث حمل و نقل و رانندگی تدافعی
برگزاری دوره آموزشی نحوه آموزش خانوار جهت افزایش آمادگی و مقابله با حوادث طبیعی و غیر مترقبه ویژه بهورزان خاکعلی
برگزاری دوره آموزشی نحوه آموزش خانوار جهت افزایش آمادگی و مقابله با حوادث طبیعی و غیر مترقبه ویژه بهورزان
مانور اطفاء حریق
  • 1398/10/5 پنجشنبه مانور اطفاء حریق
    مجری: مدیریت خطر بلایا و حوادث مرکز بهداشت شهرستان آبیک و مرکز خدمات جامع سلامت شهری - روستایی خاکعلی
تمرین دور میزی با سناریو وقوع سیل در منطقه آبیک
تمرین دورمیزی ویژه کارشناسان ستادی با محوریت حوادث شیمیایی
تمرین عملی اطفاء حریق ویژه کارشناسان ستادی
تمرین تاب آوری بیمارستان شهداء آبیک در زمینه قطع برق
تمرین تاب آوری مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی