كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
بازديدها
پیوندها
جستجو
فرمهای الکترونیکی
فوتر
منو
منو
نظر سنجی و تکریم ارباب رجوع
هدر
ورود
نظر سنجی و تکریم ارباب رجوع
نظر سنجی و تکریم ارباب رجوع
نام
نام خانوادگی
نام واحدی که به آن مراجعه کرده اید
نحوه برخورد کارکنان با شما چگونه بود؟
نام افرادی که با شما مناسبترین برخورد را داشته اند
نام افرادی که با شما برخورد مناسب نداشته اند
نحوه اطلاع رسانی و خدمات رسانی چگونه بود؟
چناچه درخواست خلاف مقررات از شما شده مقرون فرمایید
نظریاپیشنهاد خودرا برای اصلاح امور مقرون فرمایید
درصورت تمایل شماره تماس خودرابرای پیگیری ذکرنمایید
نسخه قابل چاپ