نقشه


نقشه ماهواره ای شبکه بهداشت و درمان شهرستان آبیک


نقشه کلاسیک شبکه بهداشت و درمان شهرستان آبیک



 
آدرس : استان قزوین  ، شهرستان آبیک ، بلوار طالقانی   ،  روبروی شهرداری ،  جنب بنیاد شهید ، شبکه بهداشت و درمان شهرستان آبیک