نظر سنجی و تکریم ارباب رجوع
کاربر گرامی جهت تکمیل فرم از مرورگر Mozilla Firefox و یا Google Chrome استفاده نمایید و در صورت استفاده از Internet Explorer اگر با تکمیل فرم ، صفحه مجدد بارگذاری شد ، باید یک بار دیگر اطلاعات را پر کنید تا پیغام ثبت اطلاعات را مشاهده نمایید.
نظر سنجی و تکریم ارباب رجوع
نظر سنجی و تکریم ارباب رجوع
نام
نام خانوادگی
نام واحدی که به آن مراجعه کرده اید
نحوه برخورد کارکنان با شما چگونه بود؟
نام افرادی که با شما مناسبترین برخورد را داشته اند
نام افرادی که با شما برخورد مناسب نداشته اند
نحوه اطلاع رسانی و خدمات رسانی چگونه بود؟
چناچه درخواست خلاف مقررات از شما شده مقرون فرمایید
نظریاپیشنهاد خودرا برای اصلاح امور مقرون فرمایید
درصورت تمایل شماره تماس خودرابرای پیگیری ذکرنمایید